Wed 13 Nov 2019
06:10

VSI Joniskio ligonine

Viešoji įstaiga Joniškio ligoninė
Duomenys kaupiami juridinių asmenų registre. Kodas 157659081

Pašvitinio g. 21, 84152 Joniškis
Tel. (8 426) 51 764 Faks. (8 426) 51763
El. p.
ligonine@joniskioligonine.lt


Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-11

Įstatai 
 
 Elgesio kodeksas
 
  Vidaus tvarkos taisyklės
 
Strateginis veiklos planas
 
 
 
Asmens duomenų apsauga
 
 Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
 Informacijos teikimo pacientui ir informacijos apie pacientą teikimo tretiesiems asmenims tvarka
 Išrašų iš pacientų medicinos dokumentų siuntimo (gavimo) elektroniniu paštu tvarkos aprašas
 Asmens duomenų saugumo pažeidimų aptikimo, sustabdymo (pašalinimo) ir pranešimo apie juos tvarka
 Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės tvarka
 Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės
 
 
Darbo užmokestis
 
 Viešieji pirkimai 

 

Joniškio ligoninės viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas


Viešųjų pirkimų ataskaitos (pirkimo procedūrų ataskaita, įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) ataskaita) skelbiamos čia.

Joniškio ligoninės viešųjų pirkimų planas

 

Vykdomi viešieji pirkimai

Sudarytos sutartys

 

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Korupcijos prevencija
Asmens, atsakingo už korupciją kontaktai: Jolanta Stirbienė,
vyriausiojo gydytojo pavaduotoja medicinai, tel. (8 426) 51764, el. p. pavaduotoja@joniskioligonine.lt

© 2015 Joniškio ligoninė. Visos teisės saugomos.